dilluns, 5 de maig de 2008

Elogi dels diners

Diners de tort fan veritat,
e de jutge fan advocat;
savi fan tornar l'hom orat,
pus que d’ells haja.
Diners fan bé, diners fan mal,
diners fan l’home infernal
e fan-lo sant celestial,
segons que els usa.
Diners fan bregues e remors,
e vituperis e honors,
e fan cantar preïcadors:
Beati quorum.
Diners alegren los infants
e fan cantar los capellans
e los frares carmelitans
a les grans festes.
Diners, magres fan tornar gords,
e tornen lledesmes los bords.
Si diràs "jas" a hòmens sords,
tantost se giren.
Diners tornen los malalts sans;
moros, jueus e crestians,
lleixant a Déu e tots los sants,
diners adoren.
Diners fan vui al món lo joc,
e fan honor a molt badoc;
a qui diu "no" fan-li dir "hoc".
Vejats miracle!
Diners, doncs, vulles aplegar.
Si els pots haver no els lleixs anar;
si molts n'hauràs poràs tornar
papa de Roma.

Anselm Turmeda (1355-1423)

Escriptor i eclesiàstic de l’orde franciscà que, després d’estudiar a les universitats de Lleida i Bolonya, va convertir-se a l'islamisme i va marxar a Tunis, on, sota el nom d'Abd Allah al-Targuman al-Mayurqi, va viure per sempre més, treballant a les duanes de la capital magribí, tot i els intents de Benet XIII de fer-lo tornar al cristianisme.
Entre les seves obres, escrites en català i àrab, cal destacar el 'Llibre dels bons amonestaments', un recull de consells morals escrits en vers, 'Cobles de la Divisió del Regne de Mallorques' i la famosa 'Disputa de l'Ase', obra de to satíric que va tenir una gran acollida popular i on les raons exposades sobre la superioritat de l’home enfront dels animals queden refutades per l’ase del conte.