dissabte, 5 de gener de 2008

A mossegades

Nit traduïda de vins i victòries
joia del cos i les mans
d'un no dir,
de guspires de tactes,
mossegades a cau d'orella.
Recrear el cabell de músiques,
d'erotisme sense pors antigues
gaudint d'un dret,
intuint el teu cor
però no els mots
que'm dispersen i traeixen.
Tindré temps d'anar
al ritme dels teus paranys?

Josep Ramon Guillén (n. 1956)